20.05.2015 Aktualizacja: 26.08.2016

Ruszył pierwszy Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ)

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż od 19 maja 2015 r. został uruchomiony Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ). KSEJ jest pierwszym krajowym systemem przeznaczonym do sprawdzania biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. System został opracowany we współpracy z polskimi pilotami i kontrolerami, zgodnie z wymaganiami ICAO i EASA. Nowością w KSEJ jest możliwość powtarzania odsłuchu nagrań w części listening, a wynik egzaminu będzie znany i możliwy do przekazania kandydatowi zaraz po zakończonym egzaminie.

Poszczególne moduły KSEJ będą uruchamiane etapowo. W pierwszej kolejności, już od dziś, na egzaminy z języka angielskiego w KSEJ mogą zapisywać się piloci i kandydaci na pilotów. Następnie, jeszcze w czerwcu bieżącego roku, zostanie udostępniony moduł języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego, praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kandydatów na praktykantów kontrolerów ruchu lotniczego. W trzeciej kolejności zostanie udostępniony moduł języka polskiego dla osób, które zwrócą się z wnioskiem o formalne potwierdzenie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim. Do czasu uruchomienia wszystkich wyżej wymienionych. modułów egzaminy będą odbywały się w centrum egzaminów językowych w siedzibie ULC.

Po tym czasie, system KSEJ będzie sukcesywnie instalowany i udostępniany w pozostałych ośrodkach egzaminacyjnych nadzorowanych przez ULC.

Do końca przyszłego roku równolegle z KSEJ zdający będą mieli do wyboru dotychczas stosowany system egzaminacyjny, czyli ELPAC.

Pilotom, którzy w celu przedłużenia lub wznowienia ważności wpisu w licencji potwierdzającego biegłość na dotychczasowym lub niższym poziomie wybiorą system KSEJ przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania wpisu przedłużającego w miejscu zdawania egzaminu, natychmiast po ustaleniu wyniku egzamin. Wpisu przedłużającego/wznawiającego będzie dokonywał egzaminator prowadzący egzamin.

Funkcjonalność KSEJ:
• system umożliwia przeprowadzenie formalnego egzaminu z języka angielskiego i języka polskiego, spełniającego wymagania ICAO i EASA;
• system jest zintegrowany z wewnętrznym Zintegrowanym Systemem Informatycznym w ULC co skraca czas na np. wprowadzanie danych kandydata oraz ułatwia weryfikację kandydata;
• teksty i scenki audio użyte w testach są osadzone w realnych warunkach pracy członków personelu lotniczego, a nagrania wykorzystane w testach zostały przygotowane przez polskich pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego;
• testy dla pilotów są dostosowane do uprawnień i umiejętności pilota do wykonywania lotów w VFR lub IFR;
• testy dla kontrolerów ruchu lotniczego odpowiadają stanowiskom operacyjnym pracy kontrolerów (wieża, kontrola zbliżania, kontrola obszaru, praktykant–kontroler);
• test nie wymaga wpisywania tekstu z użyciem klawiatury komputera;
• w części listening możliwe jest powtórzenie odsłuchu scenki audio na życzenie zdającego;
• część listening oceniana jest przez „komputer”;
• część speaking jest nagrywana, archiwizowana i oceniana on-line (w trakcie egzaminu) przez egzaminatora prowadzącego i jednego egzaminatora oceniającego;
• wynik egzaminu jest znany i możliwy do przekazania kandydatowi po zakończonym egzaminie;
• przy przedłużaniu wpisu językowego z zachowaniem poziomu w okresie ważności posiadanego wpisu, przedłużenia w licencji będzie dokonywał egzaminator prowadzący po konsultacji z administratorem, bez konieczności wymiany licencji.

Na stronie internetowej ULC, w zakładce: Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) zamieszczono dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dla osób zamierzających w najbliższym czasie skorzystać z nowego systemu w celu uzyskania, przedłużenia lub wznowienia ważności wpisu potwierdzającego biegłość językową.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»