aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(NIE)WIELKI TEST WIEDZY O LOTNICTWIE

Regulamin:

pdfplik do pobrania266.52 KB

Regulacje europejskie

Wymagania UE dotyczące certyfikacji lotnisk

Do najważniejszych regulacji prawnych Unii Europejskiej określających wymagania dla lotnisk podlegających obowiązkowi certyfikacji należą:

    ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91.
    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
        „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk” wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r. obejmujące zmianę nr 1 wprowadzoną w dniu 23 maja 2016 r. decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R oraz zmianę nr 2 wprowadzoną w dniu 10 lipca 2017 r. decyzją nr 2017/017/R.
        „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk wydanie czwarte z dnia 8 grudnia 2017 r. wprowadzone decyzją nr 2017/021/R.
        Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia (EU) 2018/1139 naziemnych lotnisk VFR dla śmigłowców wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R.

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)

W dniu 24 maja 2019 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej kolejne wydanie dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”. Dokument ten zawiera obowiązujące przepisy UE dotyczące lotnisk użytku publicznego w skonsolidowanej i łatwej do użycia formie, z zastosowaniem automatycznych łączy i zakładek.

Niniejsze wydanie obejmuje:

    Rozporządzenie (UE) nr 139/2014 (uwzględniające zmiany definicji przyrządowej drogi startowej wprowadzone „rozporządzeniem (UE) 2018/401”), wraz z załącznikami:

    ZAŁĄCZNIK I — Definicje terminów używanych w Załącznikach II – IV;
    ZAŁĄCZNIK II — Część ADR.AR, Wymagania dla organów — Lotniska;
    ZAŁĄCZNIK III — Część ADR.OR, Wymagania dla organizacji — Operatorzy lotnisk;
    ZAŁĄCZNIK IV — Część ADR.OPS, Wymagania operacyjne – Lotniska.

    Akceptowalne sposoby spełniania wymagań (AMC) i materiały zawierające wytyczne (GM), (zmiana 2);
    Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiał zawierające wytyczne (GM) dla projektowania lotnisk, „CS-ADR-DSN wydanie 4”, oraz
    Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk VFR dla śmigłowców znajdujących się na lotniskach podlegających wymaganiom Rozporządzenia (UE) 2018/1139, „CS-HPT-DSN - wydanie 1”, wprowadzone Decyzją ED nr 2019/012/R.

Dokument będzie regularnie aktualizowany przez EASA w celu uwzględnienia dalszych zmian przepisów UE dla lotnisk.

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował polską wersję dokumentu „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”. Dokument ten, podobnie jak w oryginale, został zaopatrzony w zakładki, aktywny spis treści i łącza do przywoływanych przepisów, co powinno znacznie ułatwić korzystanie z obowiązujących wymagań. Aktualna wersja „Łatwo Dostępnych Przepisów dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)” w j. polskim, opracowana na podstawie dokumentu EASA opublikowanego w maju 2019 r. , w wersji WORD i PDF jest dostępna do pobrania poniżej.

Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.docx

Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf

Uwagi do tłumaczenia można kierować do ULC na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Od 2012 roku  elektroniczny Dziennik Urzędowy ULC znajduje się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

 http://edziennik.ulc.gov.pl/actbymonths

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies