20.01.2009

Przewoźnicy unijni

W celu zapewnienia skuteczniejszego i spójniejszego przestrzegania prawodawstwa wspólnotowego, w chwili obecnej, we współpracy z władzami lotniczymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, przygotowywana jest lista wszystkich koncesjonowanych przewoźników europejskich.

Będzie ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronach Komisji Europejskiej. Link do odpowiedniej strony zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu prac nad listą.

Mamy nadzieję, iż lektura listy pomoże Państwu w efektywnym planowaniu działalności związanej z lotnictwem.

This website uses cookies.