23.01.2012

Przewidywane zmiany w obszarze licencjonowania

Przewidywane zmiany  w obszarze licencjonowania członków załóg statków powietrznych po wejściu w życie unijnych przepisów rozporządzenia 1178/2011.

  • Komunikat dla personelu lotniczego w związku z publikacją rozporządzeń (WE) nr 1178/2011 oraz nr 290/2012
    pdf plik do pobrania 566.03 Kb
  • Notyfikacja Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zastosowania niektórych planowanych odroczeń wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1)
    pdf plik do pobrania 347.74 Kb
  • Plan wdrażania nowych wymagań w Polsce
    pdf plik do pobrania 109.25 Kb

 

This website uses cookies.