EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) jest międzyrządową organizacją, której członkami jest 41 państw (w tym wszystkie państwa UE). Jej siedziba główna znajduje się w Brukseli. Ponadto organizacja posiada biura 

w Bretigny (Francja), Luksemburgu oraz MUAC w Maastricht.
Działania organizacji nakierowane są na budowanie we współpracy z partnerami Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky), która umożliwi zarządzanie żeglugą powietrzną (ATM) na miarę XXI wieku.
EUROCONTROL pełni funkcję Menedżera Sieci (ang. Network Manager)
i wspomaga swoje państwa członkowskie, tak by operacje lotnicze w Europie były bezpieczne, wydajne i przyjazne środowisku. W ramach Organizacji działa Centralne Biuro Opłat Trasowych, którego celem jest m. in pobieranie opłat trasowych. Organizacja udziela wsparcia również Komisji Europejskiej, EASA oraz krajowym nadzorom lotniczym w zakresie ich funkcji regulacyjnej.
Ponadto EUROCONTROL zaangażowana jest w badania, rozwój, ocenę oraz dostarczanie wkładu do SESAR Joint Undertaking. Posiada także unikatową platformę służącą do koordynacji cywilno-wojskowej w Europie.


Zadania ULC w EUROCONTROL:

1. Udział Prezesa ULC w pracach Tymczasowej Rady (ang. Provisional Council, PC), która jest odpowiedzialna za wdrażanie ogólnej polityki EUROCONTROL ustalonej przez Stałą Komisję (ang. Permanent Commission, CN) oraz za nadzorowanie prac Agencji.

2. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Prezes ULC przewodniczy pracom Komisji Stałej, co jest związane z objęciem Prezydencji w ww. Komisji przez Polskę we wspomnianym okresie.
3. Udział ekspertów ULC w posiedzeniach ciał doradczych PC oraz CN.


Więcej informacji na temat EUROCONTROL:

www.eurocontrol.int