Czy za wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy pobiera się opłatę lotniczą?

Drukuj

Tak, w wysokości 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy Prawo lotnicze, tab. nr 1 cz. III pkt 3.13.8.