Dostęp do rynku - Urząd Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku Sun, 22 Jul 2018 16:26:56 +0200 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl it_ulc@ulc.gov.pl (www ulc) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 255/2010 z dnia 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3463-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-255-2010-z-dnia-285-2010-z-dnia-6-kwietnia-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statk http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3463-rozporzadzenie-komisji-ue-nr-255-2010-z-dnia-285-2010-z-dnia-6-kwietnia-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statk ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 255/2010 z dnia 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych 
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:27:43 +0200
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3462-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-545-2009-z-dnia-18-czerwca-2009-r-zmieniajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-95-93-w-sprawie-wspolnych-zasad-przydzielania-czasu-na-start-lub-ladowanie-w-portach-lotniczych-wspolnoty http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3462-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-545-2009-z-dnia-18-czerwca-2009-r-zmieniajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-95-93-w-sprawie-wspolnych-zasad-przydzielania-czasu-na-start-lub-ladowanie-w-portach-lotniczych-wspolnoty ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:27:02 +0200
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3461-rozporzadzenie-rady-we-487-2009-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-stosowania-art-81-ust-3-traktatu-do-pewnych-kategorii-porozumien-i-uzgodnionych-praktyk-w-sektorze-transportu-lotniczego-wersja-ujednolicona http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3461-rozporzadzenie-rady-we-487-2009-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-stosowania-art-81-ust-3-traktatu-do-pewnych-kategorii-porozumien-i-uzgodnionych-praktyk-w-sektorze-transportu-lotniczego-wersja-ujednolicona ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 487/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i uzgodnionych praktyk w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona)  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:26:00 +0200
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3460-dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-2009-12-we-z-dnia-11-marca-2009-r-w-sprawie-oplat-lotniskowych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3460-dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-2009-12-we-z-dnia-11-marca-2009-r-w-sprawie-oplat-lotniskowych DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:25:34 +0200
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3459-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-80-2009-z-dnia-14-stycznia-2009-r-w-sprawie-kodeksu-postepowania-dla-komputerowych-systemow-rezerwacji-i-uchylajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-2299-89 http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3459-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-80-2009-z-dnia-14-stycznia-2009-r-w-sprawie-kodeksu-postepowania-dla-komputerowych-systemow-rezerwacji-i-uchylajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-2299-89 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:25:14 +0200
SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3458-sprostowanie-do-rozporzadzenia-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statkow-powietrznych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3458-sprostowanie-do-rozporzadzenia-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statkow-powietrznych SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych 
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:24:50 +0200
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3457-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-1008-2008-z-dnia-24-wrzesnia-2008-r-w-sprawie-wspolnych-zasad-wykonywania-przewozow-lotniczych-na-terenie-wspolnoty-wersja-przeksztalcona http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3457-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-we-nr-1008-2008-z-dnia-24-wrzesnia-2008-r-w-sprawie-wspolnych-zasad-wykonywania-przewozow-lotniczych-na-terenie-wspolnoty-wersja-przeksztalcona ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) 
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:24:04 +0200
DYREKTYWA 2006/93/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1 http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3456-dyrektywa-2006-93-we-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-12-grudnia-2006-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-wykonywania-operacji-przez-samoloty-objete-czescia-ii-rozdzial-3-tom-1-zalacznika-16-do-konwencji-o-miedzynarodowym-lotnictwie-cywilnym-wydanie-2-1988 http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3456-dyrektywa-2006-93-we-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-12-grudnia-2006-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-wykonywania-operacji-przez-samoloty-objete-czescia-ii-rozdzial-3-tom-1-zalacznika-16-do-konwencji-o-miedzynarodowym-lotnictwie-cywilnym-wydanie-2-1988 DYREKTYWA 2006/93/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (Tekst mający znaczenie dla EOG)  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:23:34 +0200
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3455-rozporzadzenie-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statkow-powietrznych http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3455-rozporzadzenie-we-nr-785-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-w-sprawie-wymogow-w-zakresie-ubezpieczenia-w-odniesieniu-do-przewoznikow-lotniczych-i-operatorow-statkow-powietrznych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:23:12 +0200
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 793/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3454-rozporzadzenie-we-nr-793-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-zmieniajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-95-93-w-sprawie-wspolnych-zasad-przydzielania-czasu-na-start-lub-ladowanie-w-portach-lotniczych-wspolnoty http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-uni-europejskiej/prawo-ue-akty-prawne/dostep-do-rynku/3454-rozporzadzenie-we-nr-793-2004-parlamentu-europejskiego-i-rady-z-dnia-21-kwietnia-2004-r-zmieniajace-rozporzadzenie-rady-ewg-nr-95-93-w-sprawie-wspolnych-zasad-przydzielania-czasu-na-start-lub-ladowanie-w-portach-lotniczych-wspolnoty ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 793/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty  
plik do pobrania

]]>
Dostęp do rynku Thu, 24 Jul 2014 14:22:49 +0200