Powiadamianie o zdarzeniach lotniczych

Organizacje lotnicze są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze równocześnie:
1. na podstawie przepisów krajowych zgłoszenia zdarzeń przesyłane są do PKBWL
oraz
2. dodatkowo (zgodnie z przepisami UE) przesyłane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1. Zgłaszanie zdarzeń do PKBWL

Zgodnie z art. 135a, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) podmioty są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 

Zgłoszenia należy przesyłać:
pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mir.gov.pl
lub
faksem na nr: +48 22 630 11 17

 

1. Formularz ogólny - do użycia przez wszystkich użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.

2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)

3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt

4. Formularz TORF - dla organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzających ciągła zdatnością do lotu (w oparciu o rozporządzenia EC 748/2012, EC 1321/2014)

2. Zgłaszanie zdarzeń do ULC

Zgodnie z przepisami UE organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu.

Zgłoszenia mogą być dokonywane na formularzach wskazanych w w/w pkt 1.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania zdarzeń do departamentów znajduje się w odpowiedniej podzakładce danego departamentu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Departament Personelu Lotniczego

lpl-2@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz ogólny jest przesyłany także:
- przez organizacje ATO.

Departament Lotnisk

ltl@ulc.gov.pl

Departament Operacyjno-Lotniczy

lol@ulc.gov.pl

Departament Żeglugi Powietrznej

loz@ulc.gov.pl

Departament Techniki Lotniczej

ltt@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz TORF przesyłany jest także:
- przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w formularzu,
- przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy,
- przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju rejestracji SP 

3. Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014.
Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting.

Link do portalu Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/guidancematerial376.pdf

Link do portalu Aviationreporting:
http://www.aviationreporting.eu/fileadmin/avrepdownloads/Guidancematerial376-2014.pdf

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK