Komunikaty

Informacja o opłacie lotniczej

docplik do pobrania38 KB

Informacje dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę lekarzy orzeczników i wydanie certyfikatu lekarza orzecznika medycyny lotniczej

docplik do pobrania26.5 KB

docplik do pobrania31 KB

docplik do pobrania46.5 KB

Informacja dotycząca obowiązujących aktów prawnych w zakresie orzecznictwa lotniczo-lekarskiego
docplik do pobrania39.5 KB

 

***  

Informacja dla osób przesyłających dokumentację do NLL:

Każda dokumentacja medyczna przesyłana do Naczelnego Lekarza Lotnictwa musi być opatrzona napisem na kopercie: DOKUMENTACJA MEDYCZNA, w celu ochrony danych osobowych.

***

Komunikat w sprawie trybu przekazywania odwołań do Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego
doc plik do pobrania 32.00 Kb

 ***

Informacja Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego dotycząca dokumentacji z badań lotniczo-lekarskich dla osób dokonujących transferu licencji z Polski do innego kraju UE

1. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonych badań lotniczo-lekarskich przechowywana jest w miejscu jej wytworzenia, czyli u lekarza orzecznika lub w centrum medycyny lotniczej1.

2.  Osoba dokonująca transferu licencji do innego kraju UE zobowiązana jest uzyskać od lekarza orzecznika lub centrum medycyny lotniczej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji lotniczo-lekarskiej wymaganej przez władzę lotniczą do której przenosi swoje uprawnienia. O sporządzenie kopii dokumentacji występuje osobiście osoba zainteresowana do lekarza orzecznika lub centrum medycyny lotniczej.

3. Całość zgromadzonej dokumentacji wraz z wnioskiem o potwierdzenie badań  i  częściowo wypełnionym formularzem SOLI („consent by applicant”, pkt 1-8) należy przedstawić Naczelnemu Lekarzowi.

4. Naczelny Lekarz analizuje, a następnie  poświadcza przedłożoną dokumentację, uzupełnia formularz SOLI i przekazuje całość dokumentów do Punktu Obsługi Klienta ULC, celem odbioru przez osobę zainteresowaną.

5. Dokumentację odbiera osobiście osoba, której sprawa dotyczy lub osoba przez nią upoważniona (po okazaniu dowodu tożsamości i pisemnego upoważnienia do odbioru dokumentacji).

6. Odebraną dokumentację osoba zainteresowana dostarcza właściwej władzy lotniczej.

Podczas przesyłania dokumentacji do ULC drogą pocztową lub złożenia jej w Punkcie Obsługi Klienta ULC proszę o zaopatrzenie koperty napisem „dokumentacja medyczna” (ze względu na sensytywny charakter ww. danych).

Informujemy również, że istnieje możliwość pobierania przez lekarzy orzeczników lub centra medycyny lotniczej opłat za udostępnione kopie. W przypadku zaistnienia  konieczności tłumaczenia dokumentacji na inny język koszty tłumaczenia ponosi  osoba zainteresowana.

Z uwagi na to, iż obce władze lotnicze wymagają  dokumentacji medycznej w różnym zakresie  należy ustalić, jakie jest konkretne żądanie danej władzy lotniczej. Naczelny Lekarz informuje, że najczęściej w skład wymaganych dokumentów wchodzą:  dokumentacja z badania wstępnego oraz dokumentacja z ostatniego badania, w tym: formularz aplikacyjny, formularz sprawozdania z badania, ostatni zapis EKG, audiogram, badanie okulistyczne oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Wydziałem Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego: tel. 22 5207427, e-mail: rpowierza@ulc.gov.pl , iolszewska@ulc.gov.pl lub tel.: 22 5207425

Wniosek o potwierdzenie dokumentacji
docplik do pobrania25 KB

Formularz SOLI
docplik do pobrania84.5 KB

 

1 Artykuł 24 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK