Dla egzaminatora

          Wzory wniosków powoływania egzaminatorów praktycznych: 

 1. Wniosek kandydata na egzaminatora teoretyczno-praktycznego
  pdfplik do pobrania372.59 KB
 2. Wniosek na egzaminatora w zakresie budowy i obsługi technicznej statków powietrznych
  doc plik do pobrania 61.00 Kb
 3. Wniosek kandydata na egzaminatora praktycznego - Part-FCL
  pdfplik do pobrania249.57 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Do wniosku należy dołączyć:
 • Dane osobowe egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej
  docplik do pobrania93.5 KB
 • Kopie świadectw kwalifikacji i licencji wraz z uprawnieniami
 • Kopia badań lotniczo – lekarskich
 • Opinia z zakładu pracy / organizacji lotniczej
 • Kopie innych dokumentów, które wg Wnioskodawcy mogą mieć wpływ na decyzję o powołaniu

Notyfikacja dotycząca planowanych egzaminów

pdfplik do pobrania353.81 KB
docplik do pobrania40.5 KB

Wzory protokołów z egzaminów praktycznych >>>

Podręcznik Egzaminatora

pdfplik do pobrania1.17 MB

Checklista egzaminu praktycznego
pdfplik do pobrania208.99 KB

Sprawozdanie z egzaminów praktycznych
docxplik do pobrania

pdfplik do pobrania

Instrukcje i procedury dla senior egzaminatorów

pdfplik do pobrania6.07 MB

Standaryzacja i upoważnienie egzaminatorów (Statki powietrzne z załogą jednoosobową)
pdfplik do pobrania8.78 MB

Zaświadczenie o posiadanych kompetencjach w zakresie procedur nawigacyjnych PBN
pdfplik do pobrania119.86 KB

Wkładka PBN
pdfplik do pobrania219.41 KB

Wzory dokumentów finansowych dla egzaminatora

Egzaminator LKE zgodnie z zawartą umową z Urzędem Lotnictwa Cywilnego zobowiązany jest
w terminie 14 dni od dnia realizacji egzaminu teoretycznego/praktycznego złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC komplet dokumentów:

W celu uzyskania zwrotu kosztów dodatkowych związanych z udziałem w sesjach egzaminacyjnych poza siedzibą ULC, w tym kosztów podróży samochodem prywatnym oraz kosztów zakwaterowania, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC:

 • wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu prywatnego / zwrot kosztów zakwaterowania (UWAGA! – wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym egzaminem) docxplik do pobrania12.64 KB

W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając powyższy formularz (skan) odpowiednio zatytułowany na adres lke@ulc.gov.pl z zastrzeżeniem, że oryginał należy dostarczyć do ULC najpóźniej w dniu składania oświadczenia o poniesionych kosztach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK