Dla egzaminatora

Wzory wniosków powoływania egzaminatorów praktycznych: 

 1. Wniosek na egzaminatora teoretyczno - praktycznego
  pdfplik do pobrania195.63 KB
 2. Wniosek na egzaminatora w zakresie budowy i obsługi technicznej statków powietrznych
  doc plik do pobrania 61.00 Kb
 3. Wniosek kandydata na egzaminatora praktycznego - ocena kompetencji
  pdfplik do pobrania379.44 KB

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dane osobowe egzaminatora praktycznego komisji egzaminacyjnej 
  doc plik do pobrania 85.00 Kb
 • Kopie licencji i uprawnień
 • Kopia badań lotniczo – lekarskich
 • Opinia z zakładu pracy / organizacji lotniczej
 • Kopie innych dokumentów, które wg Wnioskodawcy mogą mieć wpływ na decyzję o powołaniu

Terminy szkoleń okresowych dla egzaminatorów w II półroczu 2017 r.

FE 27-28.09.2017,  02-03.11.2017
TRE 02-03.11.2017
Egzaminatorzy kraj. 27.09.2017, 02.11.2017

Egzaminator zobligowany jest przesłać do ULC odpowiedni wniosek na co najmniej 14 dni przed planowanym szkoleniem (data zarejestrowania dokumentów w POK-u). We wniosku należy podać datę szkolenia - zgodnie z powyższą informacją.

Notyfikacja dotycząca planowanych egzaminów

pdfplik do pobrania353.81 KB
docplik do pobrania40.5 KB

Wzory protokołów z egzaminów praktycznych >>>

Checklista egzaminu praktycznego
pdfplik do pobrania208.99 KB

Sprawozdanie z egzaminów praktycznych
docxplik do pobrania

pdfplik do pobrania

Instrukcje i procedury dla senior egzaminatorów

pdfplik do pobrania6.07 MB

Standaryzacja i upoważnienie egzaminatorów (Statki powietrzne z załogą jednoosobową)
pdfplik do pobrania8.78 MB

Zaświadczenie o posiadanych kompetencjach w zakresie procedur nawigacyjnych PBN
pdfplik do pobrania119.86 KB

Wkładka PBN
pdfplik do pobrania219.41 KB

Wzory dokumentów finansowych dla egzaminatora

Egzaminator LKE zgodnie z zawartą umową z Urzędem Lotnictwa Cywilnego zobowiązany jest
w terminie 14 dni od dnia realizacji egzaminu teoretycznego/praktycznego złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC komplet dokumentów:

W celu uzyskania zwrotu kosztów dodatkowych związanych z udziałem w sesjach egzaminacyjnych poza siedzibą ULC, w tym kosztów podróży samochodem prywatnym oraz kosztów zakwaterowania, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ULC:

 • wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu prywatnego / zwrot kosztów zakwaterowania (UWAGA! – wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym egzaminem) docxplik do pobrania12.64 KB

W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając powyższy formularz (skan) odpowiednio zatytułowany na adres lke@ulc.gov.pl z zastrzeżeniem, że oryginał należy dostarczyć do ULC najpóźniej w dniu składania oświadczenia o poniesionych kosztach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK