Egzaminy teoretyczne

Egzaminowanie dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Plan egzaminów teoretycznych komisji egzaminacyjnej w 2015 r.

Egzaminowanie mechaników lotniczych

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2012
Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2013Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2014

System internetowego planowania sesji egzaminacyjnej


!Uwaga! Ważna informacja w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL
doc
plik do pobrania24 KB

Wniosek o egzamin teoretyczny
doc plik do pobrania 259.00 Kb
pdf plik do pobrania 149.45 Kb

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
docplik do pobrania134.5 KB

Plan egzaminów teoretycznych komisji egzaminacyjnej w 2015 r.
pdfplik do pobrania121.42 KB

Plan egzaminów teoretycznych komisji egzaminacyjnej w 2016 r.
pdfplik do pobrania119.74 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji komputerowej
pdfplik do pobrania293.44 KB

Zasady zdawania egzaminów w sesji papierowej
pdfplik do pobrania154.94 KB

Uwaga 1:

Od sesji w kwietniu 2015 r. egzaminy na licencje CPL(A/H), ATPL(A/H), IR(A/H) są prowadzone w oparciu o nową bazę pytań ECQB 02 (European Central Question Bank). Egzaminowaniem z użyciem nowej bazy objęci są wszyscy kandydaci zdający na ww. licencje i uprawnienia lotnicze, niezależnie od stopnia zaawansowania dotychczasowych egzaminów.

Uwaga 2:

W roku 2017 zaplanowanych zostanie 11 sesji. Nie planuje się także przeprowadzać sesji w sierpniu 2016 roku. Podanie niniejszej wiadomości z tak dużym wyprzedzeniem ma na celu umożliwienie kandydatom zaplanowanie egzaminów w dogodny dla siebie sposób.

Uwaga 3:

W pierwszym dniu każdej sesji NIE MOŻNA zdawać egzaminów w systemie komputerowym na licencje i uprawnienie SPL, BPL, PPL, CPL, ATPL, IR. Na egzaminy do ww. licencji i uprawnienia zapraszamy OD DRUGIEGO DNIA SESJI.


Informujemy, że zgodnie z Part FCL.025 b) egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL  (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL, pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) kandydat  zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL  (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) odbywać się będą w języku angielskim w oparciu o European Central Question Bank O2.

Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) odbywać się będą w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzamin na licencję PPL(A) jest dostępny z podglądem w języku angielskim.


 Egzaminowanie mechaników lotniczych

Od 1 maja 2008 roku kandydaci na licencjonowanych mechaników lotniczych mogą zdawać egzaminy z poszczególnych modułów teoretycznej wiedzy techniczno-lotniczej zgodnie z Part-66 (punkt 66.A.25) przed komisją egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Egzaminy prowadzone są w systemie komputerowym ULC.

W celu zarejestrowania się, kandydat musi zgłosić się osobiście w Punkcie Obsługi Klienta z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty lotniczej. Opłata za egzamin (za podejście – niezależnie od ilości modułów) wynosi 210zł. Podczas rejestracji kandydatowi zostanie przydzielony PIN i hasło, którymi będzie posługiwał się przy kolejnych podejściach do egzaminów.

W przypadku pozytywnego wyniku z egzaminu, zdający może odebrać zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu. W przypadku niezaliczenia egzaminu następne podejście jest możliwe po 90 dniach od daty niezdanego egzaminu.

***

Informacje o egzaminach z wiedzy podstawowej według Part-66 do licencji MML
doc plik do pobrania 130.50 Kb


  Przykładowe pytania egzaminacyjne

Licencja SPL
pdf plik do pobrania 476.51 Kb

Licencja BPL
pdf plik do pobrania 1023.21 Kb

Licencja PPL(A)
pdf plik do pobrania 698.67 Kb 

Licencja PPL(H)
pdf plik do pobrania 573.64 Kb

Licencja PPL(A) ENG
pdf plik do pobrania 1.09 Mb


***


Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2012

Komisja egzaminacyjna ULC opracowała statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2012.

Wynika z nich, iż najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A) mają:

 • PP-AERO (90,81%)
 • AOSL WSOSP w Dęblinie (88,95%)
 • Heli Invest (87,15%)
 • OKL Rzeszów (86,69)
 • Aeroklub Bielsko – Bialski (86,33%)

Najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego – PL(G), licencje pilota balonu wolnego PL(FB) mają:

 • Aeroklub Grudziądzki (98,96%)
 •  Aeroklub Dolnośląski (97,87%)
 • Aeroklub Stalowowolski (97,40%)
 • Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej (97,24%)

Uwaga: Podane wartości określają średni wynik z danego przedmiotu uzyskany przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia, zarówno w ramach podejść zaliczonych jak i nie zaliczonych. W tabelach dodatkowo podano ilości wszystkich podejść oraz podejść zaliczonych przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze statystykami Komisji egzaminacyjnej ULC.

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A)
pdf plik do pobrania 87.54 Kb

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego PL(G), licencje pilota balonu wolnego – PL(FB)
pdf plik do pobrania 107.78 Kb


Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące KBP uwzględniające najlepsze wyniki w podziale na poszczególne licencje tj. PPL(A), PPL(H), PL(G), PL(FB).

Poszczególne raporty najlepiej analizować biorąc pod uwagę przedmiot "Wiedza ogólna o statku powietrznym". Wyniki z pozostałych przedmiotów zostały umieszczone w raportach w celach poglądowych

Wyniki egzaminów według Ośrodków Szkoleniowych dla PPL(A) pdf plik do pobrania 368.10 Kb

Wyniki egzaminów według Ośrodków Szkoleniowych dla PPL(H) pdf plik do pobrania 97.14 Kb

Wyniki egzaminów według Ośrodków Szkoleniowych dla PL(FB) pdf plik do pobrania 91.66 Kb

Wyniki egzaminów według Ośrodków Szkoleniowych dla PL(G) pdf plik do pobrania 221.81 Kb

Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2013

Komisja egzaminacyjna ULC opracowała statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2013.

Wynika z nich, iż najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A) mają:

 • OKL Silvair (91,30%)
 • Bartolini Air (88,77%)
 • Adriana Aviation (86,33%)
 • Royal Star Aero (85,82%)

Najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego – SPL, licencje pilota balonu wolnego BPL mają:

 • OKL Rzeszów (100%)
 • Airbus Military (98,21%)
 • OKL EASYAIR (98,06%)
 • OKL Silvair (97,74%)
 • Eads PZL/ZUA Mielec (97.49%)

Uwaga: Podane wartości określają średni wynik z danego przedmiotu uzyskany przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia, zarówno w ramach podejść zaliczonych jak i nie zaliczonych. W tabelach dodatkowo podano ilości wszystkich podejść oraz podejść zaliczonych przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze statystykami Komisji egzaminacyjnej ULC.

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A)
pdfplik do pobrania89.76 KB

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego SPL, licencje pilota balonu wolnego – BPL
pdfplik do pobrania126.93 KB

Statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2014


Komisja egzaminacyjna ULC przedstawia statystyki zdawalności w podziale na poszczególne ośrodki szkolenia lotniczego za rok 2014.

Wynika z nich, iż najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A) mają:

 • PZL Mielec (97,49%)
 • OKL Rzeszów (92,28%)
 • Salt Aviation (88,22%)
 • OKL Chełm (88,19%)

Najlepsze wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego – SPL, licencje pilota balonu wolnego BPL mają:
BB Building Business „BB Aero” (97,15%)

 • OKL Silvair (97,12%)
 • OSL Żelazny (96,77%)
 • AP-Aviation (96,30%)
 • Aeroklub Mielecki (95,21%)

Uwaga: Podane wartości określają średni wynik z danego przedmiotu uzyskany przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia, zarówno w ramach podejść zaliczonych jak i nie zaliczonych. W tabelach dodatkowo podano liczby wszystkich podejść oraz podejść zaliczonych przez kandydatów wyszkolonych przez dany ośrodek szkolenia.

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe liniowe – ATPL(A/H), licencje samolotowe i śmigłowcowe zawodowe – CPL(A/H), uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów (samoloty) – IR(A)
pdfplik do pobrania92.5 KB

Wyniki kształcenia na licencje samolotowe i śmigłowcowe – PPL(A/H), licencje pilota szybowcowego SPL, licencje pilota balonu wolnego – BPL
pdfplik do pobrania127.93 KB


 System internetowego planowania sesji egzaminacyjnej

UWAGA: Komisja egzaminacyjna informuje, że w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej (piątek) do egzaminów mogą przystępować tylko osoby, które dokonały rezerwacji w systemie komputerowym. W pozostałe dni sesji rezerwacja nie jest wymagana.

W celu usprawnienia organizacji sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych przez Lotniczą Komisję Egzaminacyjną z wykorzystaniem komputerowego systemu egzaminowania wprowadzono informatyczny system planowania.

Kandydat rezerwuje dogodny dla siebie dzień i godzinę egzaminu, zgodnie z planem egzaminów, korzystając z systemu planowania znajdującego się pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl

Zalogowanie się do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i HASŁA dostarczonego przez komisję egzaminacyjną bezpośrednio w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że PIN i HASŁO jest informacją poufną i Urząd nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie przez kandydata w/w informacji osobom trzecim.

System planowania pozwala zarezerwować czas egzaminu wystarczający do zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela komisja egzaminacyjna lke@ulc.gov.pl lub amatusiak@ulc.gov.pl.

Czas i liczba pytań

pdfCzas i liczba pytań - Krajowy Bank Pytań241.26 KB

pdfCzas i liczba pytań - Centralny Bank Pytań272.93 KB

***

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że powyższa instrukcja dotyczy tylko i wyłącznie systemu planowania egzaminów dostępnych pod adresem internetowym (https://app.ulc.gov.pl).

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do systemu
pdf plik do pobrania 158.51 Kb

***


UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję.

Egzaminowanie dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Na podstawie art. 150 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) w zw. z brzmieniem § 21 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99), podaje się do publicznej wiadomości informację, iż z dniem 21 stycznia 2015 r. uległy zmianie zasady egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Podstawą do wydania ww. świadectwa operatora urządzeń radiowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia, jest załączenie do wniosku:

- uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym, lub uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i odbycie szkolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Osoby, które ubiegają się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, a nie wchodzące w skład personelu lotniczego i nie ubiegające się o wydanie licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego zobowiązane są zdać egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych z wykorzystaniem techniki komputerowej w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do ww. egzaminu składa do Prezesa ULC wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych, w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną sesją egzaminacyjną.

Plan egzaminów teoretycznych komisji egzaminacyjnej w 2015 r.
pdfplik do pobrania121.42 KB

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej WAŻNE do pobrania tylko dla osób, które chcą zdawać jedynie egzamin na świadectwo operatora, a nie zdawały, nie zdają i nie będą zdawać egzaminu na licencję
docplik do pobrania134.5 KB

Materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych:
Załącznik 10 do Konwencji Chicagowskiej – „Łączność lotnicza” tom II, III część II, tom V
Załącznik 2 do Konwencji Chicagowskiej - „Przepisy ruchu lotniczego”

Wyżej wymienione dokumenty można znaleźć w poniższym linku:
http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje

Opłatę za egzamin teoretyczny na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty lub egzamin teoretyczny na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej w wysokości 100 zł (zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia) należy wnieść na poniższe konto bankowe z dopiskiem: „opłata za egzamin na świadectwo operatora radiotelefonisty + Imię i Nazwisko kandydata”:


Urząd Lotnictwa Cywilnego
NBP O/O Warszawa  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


Zgodnie z § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50 zł, zaś na podstawie § 27 ust. 4: W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata za przeprowadzenie egzaminu:
1)  na wniosek zainteresowanego podlega zwrotowi albo
2) podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Szczegółowe informacje dot. wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

zapraszamy do zapoznania się z informacją

Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia:

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej lub świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty powinna wykazać się wiedzą w zakresie:

1) znajomości ogólnej budowy i zasad działania urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej, znajomości ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń najczęściej stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej;

2) znajomości podstawowych zasad radiotelefonii;

3) znajomości procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w telekomunikacji lotniczej;

4) szczegółowej znajomości regulaminów stosowanych w radiokomunikacji lotniczej, a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego (procedury w języku polskim lub angielskim);

2. Szkolenie w obsłudze i regulacji urządzeń radiotelefonicznych w zakresie pełnionej służby powinno obejmować:

1) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach kontroli ruchu lotniczego lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych w stacji lotniskowej - dla osób ubiegających się o świadectwo operatora stacji lotniskowej;

2) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach pokładowych urządzeń radiotelefonicznych lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach powietrznych – dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

3. Do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat;

4. Na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK