Komunikaty

Zmiana nr 18 do PNO
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 49 z dnia 29.10.2015 r. wprowadził zmianę 18 do „Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)”. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotową zmianą.
zipplik do pobrania2.25 MB

Zmiana nr 3 do PNO 965
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 48 z dnia 20.10.2015 r. wprowadził zmianę 3 do „Podręcznika certyfikacji i nadzoru operacyjnego PNO-965”. Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem zawierającym przedmiotową zmianę:
pdfPNO-965_Dział_0_zm.3.pdf1.69 MB
pdfPNO-965_Dział_1_zm.3.pdf5.04 MB
pdfPNO-965_Dział_2_zm.3.pdf5.22 MB
pdfPNO-965_Dział_3_zm.2.pdf3.62 MB
pdfPNO-965_Dział_4_zm.2.pdf1.12 MB
pdfPNO-965_Dział_5_zm.3.pdf3.63 MB
pdfPNO-965_Dział_6_zm.3.pdf1.4 MB
pdfPNO-965_Dział_7_zm.3.pdf139.55 KB

Prezentacja z seminarium dotyczącego SPO z dnia 19 maja 2015 r.
pdfplik do pobrania2.78 MB

Ważna informacja dla operatorów AOC samolotów o MCTOM mniejszej niż 5 700 kg i MOPS mniejszej niż 9

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przypomina, że po dniu 8 kwietnia 2015 roku zacznie obowiązywać wymóg wyposażenia samolotów użytkowanych w przewozie lotniczym (AOC) w pasy bezpieczeństwa z systemem mocowania dla górnej części tułowia na każdym siedzeniu pasażerskim oraz pasy przytrzymujące na każdej koi.

Wymagania te nakłada przepis CAT.IDE.A 205 a) 3) z załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L. 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.)

W przypadku wystąpienia ograniczonych w czasie, nieprzewidzianych, pilnych okoliczności lub potrzeb związanych z użytkowaniem - operatorzy mogą wystąpić  z wnioskiem o zwolnienie od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE), przedstawiając dowody wskazujące, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Operacyjno-Lotniczego pod numerem telefonu tel. +48 (22) 520 72 32 lub tel. +48(22)520 7272 albo mailowo na adres astyk@ulc.gov.pl lub awozniak@ulc.gov.pl.

Zmiana nr 17 do PNO

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Decyzją nr 33 z dnia 26.09.2014 r. wprowadził do stosowania zm. 17 do „Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego (PNO)”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
pdfDział 01.54 MB
pdfDział 14.49 MB
pdfDział 22.54 MB
pdfDział 31.74 MB
pdfDział 4688.66 KB
pdfDział 51.54 MB
pdfDział 6171.34 KB

 

***

Nowe przepisy dla lotnictwa ogólnego – Part NCO

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 28 października br. dla niezarobkowych operacji lotniczych, wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmienione przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Wejście w życie powyższego rozporządzenia oznacza stosowanie załącznika VII (Part-NCO) do operacji niezarobkowych wykonywanych z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym z poniższymi wyjątkami:

a. NCO.OP.190  (Użycie dodatkowego tlenu) – szybowce,
b. NCO.IDE.A.155  lit b) ppkt 1 (Dodatkowy tlen w samolotach z kabiną bez hermetyzacji) – samoloty,
c. NCO.IDE.H.155 lit b ppkt 1 (Dodatkowy tlen w śmigłowcach z kabiną bez hermetyzacji) – śmigłowce,
d. NCO.IDE.S.130 lit. a) (Dodatkowy tlen) – szybowce,
e. NCO.IDE.B.121 lit. a)  (Dodatkowy tlen) – balony,
f. NCO.IDE.A.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – samoloty,
g. NCO.IDE.H.170 (Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT)) – śmigłowce,
h. NCO.IDE.S.115 lit. a) ppkt 2 (Operacje VFR – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce,
i. NCO.IDE.S.120 lit. b)  (Loty chmurowe – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne) – szybowce.

Przepisy wymienione w lit. a – i będą miały zastosowanie od dnia 25.08.2016 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 dotyczy tylko tych statków powietrznych, które posiadają świadectwo typu wydane przez EASA. Dla pozostałych statków powietrznych w dalszym ciągu będą stosowane przepisy załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych – tj. „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”.

***

Certyfikacja przewoźników lotniczych wykonujących operacje lotnicze z wykorzystaniem szybowców i balonów, wg rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. certyfikacja przewoźników lotniczych, wykonujących operacje lotnicze z wykorzystaniem szybowców i balonów, będzie prowadzona w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

W procesie certyfikacji będą miały zastosowanie wymogi zawarte w załączniku III (Part-ORO) oraz odpowiednie części załącznika IV (Part-CAT). Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w pierwszej połowie listopada odbędą się warsztaty, w ramach których omówione zostaną szczegółowe wymagania związane z nowymi przepisami.

***

Notyfikacja odstępstwa w przedmiocie wymagań dotyczących czasu lotu i służby oraz wypoczynku dla członków załogi lotniczej
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu (Dz. U. z 2014 poz. 663) RP skorzystała z procedury przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, zgodnie z którą Państwo Członkowskie może przyjąć lub utrzymać przepisy dotyczące: OPS 1.1105 punkt 6, OPS 1.1110 punkty 1.3 oraz 1.4.1, OPS 1.1115, a także OPS 1.1125 punkt 2.1 1 części Q załącznika III, do czasu ustanowienia zasad wspólnotowych opartych na wiedzy naukowej i najlepszych praktykach.
docplik do pobrania28.5 KB

 ***

Komunikat wydany na bazie EASA SIB No: 2014-14
Dotyczy: wszystkich operatorów statków powietrznych wykorzystujących system CPDLC w europejskiej przestrzeni powietrznej w modzie VDL 2.

W związku z wyjątkowo dużą ilością zgłoszeń dotyczących problemów z transmisją danych przesyłanych za pomocą łącza CPDLC pracującego w modzie VDL 2, operatorzy korzystający z takiego systemu powinni zapewnić dostosowanie i wdrożenie procedur operacyjnych przewidujących sposób postępowania załogi w przypadku zaistnienia problemów z transmisją danych za pomocą systemu CPDLC oraz uwzględnić na etapie operacyjnego przygotowania lotu możliwość zaistnienia takiego problemu.
Pełna treść komunikatu:
docplik do pobrania26.5 KB

 ***

Notyfikacja odstępstw od przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 800/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 skorzystano z procedury zgłaszania odstępstw przewidzianych w art. 10 ust. 3 zmienionego rozporządzenia (UE) nr 965/2012. 
Pełny komunikat:
docplik do pobrania36 KB


***

Wytyczne nr 4 Prezesa ULC
W dniu 3 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał wytyczne nr 4 w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.
pdf plik do pobrania 392.72 Kb

***

Zgłoszenie świadczenia usług lotniczych przy wykorzystaniu ultralekkich statków powietrznych

ZGŁOSZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG LOTNICZYCH PRZY WYKORZYSTANIU ULTRALEKKICH STATKÓW POWIETRZNYCH zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Zgłoszenie świadczenia usług lotniczych
doc plik do pobrania 42.00 Kb

***

Komunikat  w sprawie personelu pokładowego - aktualizacja

W dniu 8.03.2013 przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez EASA w zakresie przepisów dotyczących szkolenia wstępnego personelu pokładowego oraz wydawania Świadectw dopuszczenia do pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele EASA, Komisji Europejskiej oraz nadzorów lotniczych. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do EASA z Państw Członkowskich w zakresie interpretacji przepisów, które wchodzą w życie w dniu 8.04.2013 – Part-CC. W związku z wnioskami wynikającymi z tego spotkania Prezes Urzędu uaktualnił Komunikat w sprawie personelu pokładowego. Przewoźnicy, którzy już złożyli wnioski o wydanie stosownego upoważnienia lub zamierzają takie wnioski złożyć proszeni są o zaktualizowanie swoich procedur.

Informacja dotycząca nowych przepisów dla personelu pokładowego:

pdf plik do pobrania 675.66 Kb

Poniżej znajdą Państwo materiały ze spotkania, m.in. prezentację EASA oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

pdf plik do pobrania 354.82 Kb
pdf plik do pobrania 513.44 Kb


***
Przypominany o zbliżającym się terminie wprowadzenia istotnych zmian w zawartości niektórych pól w planie lotu.
W piśmie ICAO State Letter AN 13/2.1-080/50 z dnia 25 czerwca 2008 r., określono zakres i harmonogram wprowadzania zmian.
Modyfikacja zawartości pól formularza FPL wprowadzona została Zmianą 1 do 15 Edycji PANS-ATM, Doc 4444, ostateczny i nieprzekraczalny  termin wprowadzenia zmiany określono na 15 listopada 00:00 UTC 2012.

Zmiana będzie miała bardzo istotny wpływ na wszystkie podmioty wysyłające i przetwarzające plany lotu .
Operatorzy statków powietrznych, biura odpraw załóg, firmy świadczące usługi administracyjne i operacyjne, wszyscy nadawcy i odbiorcy planów lotu powinni zweryfikować procedury i zapisy odnoszące się do przetwarzania planów lotu , przygotować odpowiednie zmiany i przeprowadzić szkolenia personelu operacyjnego z zakresu zmian wprowadzonych przez ICAO.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK