Operacje Lotnicze

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

Przypominamy!

Safety Information Bulletin

  • każdy Operator jest zobowiązany do analizowania i podejmowania działań, które uzna za właściwe w celu minimalizowania zagrożeń wskazanych w Biuletynach Informacji Bezpieczeństwa publikowanych przez EASA (http://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1) oraz na stronie internetowej ULC (http://www.ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/biuletyny-informacyjne-bezpieczenstwa-sib-operacje)  
  • działania podejmowane przez Operatorów powinny zostać udokumentowane w szczególności w rejestrze ocenianych ryzyk
  • w celu weryfikacji podjętych przez Operatora działań w ramach realizacji SIB Organ nadzoru może wezwać Operatora do przedłożenia dowodów podjętych działań i ich wyników
  • kontrole prowadzone w ramach programu ciągłego nadzoru obejmują również ocenę sposobu postępowania Operatorów z SIB w świetle zapisów OM, a w szczególności weryfikacji dowodów na przeprowadzenie działań zalecanych w SIB i ich analizy

Biuletyny Operacyjne wydawane przez Operatorów

  • każdy Operator wydający Biuletyny Operacyjne powinien zawiadomić Organ nadzoru o ich publikacji poprzez przesłanie do Departamentu Operacyjno-Lotniczego oraz na adres lol@ulc.gov.pl

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand